Платформа за електронно обучение

 

e-learning

В динамиката на нашето съвремие образователните процеси значително смениха своя облик и изискват все по-гъвкави методи и средства за тяхното реализиране!

Искате да се обучавате, но имате толкова ангажименти към работата и семейството, че не ви остава никакво време за присъствени курсове?

Желаете да получите нови и актуални знания в професионален аспект, но ви е писнало да разнасяте листовете, папките и учебниците навсякъде с Вас?

Искате да учите бързо и лесно и се стремите към обективна оценка на резултата?

Желаете максимално бързо да получите знания ?

Платформата за електронно обучение на СМ Консулта Ви предоставя всичко това!!!

 

Предимства:

 • интерактивно взаимодействие между обучаващи и обучаеми;
 • управление на база данни от мултимедийни учебни материали;
 • бърз и лесен достъп до учебния поток информация;
 • средства за създаване и поддръжка на електронни форми на обучение

 

Функционалности:e-learning2

 • създаване и редактиране на учебни материали;
 • добавяне на допълнителна информация и ресурси;
 • планиране, организиране и преглед на обучителните курсове;
 • провеждане на курс, проверка и оценка на знанията.
 • връзка с мобилни устройства
 • автоматично извличане на справки и статистически отчети за оценка успеваемостта на обучителния процес
 • други – Новини, Вътрешна поща, Форум, Речник, Често задавани въпроси,

Приложение:

  • Бизнес – системата намира широко приложение сред корпоративните структури на компании от различни индустрии с разнообразни бизнес дейности – банки, застрахователни дружества, производствени предприятия, търговски вериги, компании в областта на рекламата, телевизионна и радио дейност, продуцентски компании и др.
  • Публични институции – държавни, областни и общински администрации
  • Образователни институции – училища, университети, образователни организации