SM Consulta

 

е водеща компания на българския пазар в областта на информационните технологии и софтуерните приложения за управление на бизнеса.

 

SM Consulta предоставя висококачествени професионални услуги по управление на проекти, бизнес и ИТ консултиране, системна интеграция, обучение и поддръжка. 

 

Причината да бъдем предпочитан партньор на българския пазар: 

Успешните проекти и качествените продукти, които предлагаме на нашите клиенти. Това са резултати от гъвкавото развитие на компанията в съответствие с пазара и най-новите тенденции в управленските информационни системи.