Author Archives: Emilian Saraydarov

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СМ Консулта ЕООД обявява публична покана с предмет: Възлагане на външни услуги по: – Анализ на бизнес процесите и нормативна уредба при управление на проектантска дейност в Германия и Скандинавия – Анализ на бизнес процесите при управление на проектантска дейност в България, в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Възлагане на външни услуги по анализ

Read More

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СМ Консулта ЕООД обявява публична покана с предмет „Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА)” в две Обособени позиции: Обособена позиция 1 – Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Обособена позиция 2 – Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Публична покана Оферта – ОП 1 Методика за оценка ОП 1 Техническа

Read More