Author Archives: SM Consulta

Екипът на „СМ Консулта“ официално представи софтуерна система EMI

Официалното лансиране на софтуерна система EMI  беше проведено на 25 юни 2020 г. Екипът на „СМ Консулта“ представи EMI чрез онлайн презентация на инженерингови и проектантски компании. Чрез нея специалистите разказаха повече за продукта и ползите от него. EMI ще добави към работата им допълнителна бизнес стойност. С помощта на софтуера проектите се изпълняват лесно

Read More

Официално представяне на софтуерна система EMI

EMI оптимизира и автоматизира управлението на проекти и  търговската дейност. В резултат от използването на системата компаниите ще могат да повишат ефективността си, да планират реални бюджети, да следят сроковете на изпълнение по проектите, да планират ресурсите си и да намалят административната работа с помощта на вградените AI (Artificial Intelligence) инструменти. Освен това, системата разполага с богат

Read More

EMI – софтуерна система, предназначена за управление на бизнес процеси в проектантски и инженерингови компании

През месец април, екипът на „СМ Консулта“ създаде EMI – първия уеб базиран български софтуер за управление на проектантски и инженерингови проекти. EMI оптимизира процеса на работа и дава възможност на потребителите да проследят проектите си от началната фаза до последния етап на осъществяване. EMI осигурява достъп до текущи планове, договори, документи, фактури, срещи и

Read More

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СМ Консулта ЕООД обявява публична покана с предмет: Възлагане на външни услуги по: – Анализ на бизнес процесите и нормативна уредба при управление на проектантска дейност в Германия и Скандинавия – Анализ на бизнес процесите при управление на проектантска дейност в България, в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Възлагане на външни услуги по анализ

Read More

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СМ Консулта ЕООД обявява публична покана с предмет „Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА)” в две Обособени позиции: Обособена позиция 1 – Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Обособена позиция 2 – Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Публична покана Оферта – ОП 1 Методика за оценка ОП 1 Техническа

Read More