Category Archives: Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СМ Консулта ЕООД обявява публична покана с предмет: Възлагане на външни услуги по: – Анализ на бизнес процесите и нормативна уредба при управление на проектантска дейност в Германия и Скандинавия – Анализ на бизнес процесите при управление на проектантска дейност в България, в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Възлагане на външни услуги по анализ

Read More

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СМ Консулта ЕООД обявява публична покана с предмет „Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА)” в две Обособени позиции: Обособена позиция 1 – Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Обособена позиция 2 – Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Публична покана Оферта – ОП 1 Методика за оценка ОП 1 Техническа

Read More

Loga_OPIC_for_SMC_website_Title

СМ КОНСУЛТА ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, по процедура № BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации”

    СМ КОНСУЛТА ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-1.005-0132-C01 „Разработване на система за управление на ресурсите и проектите в проектантска и инженерингова компании“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, процедура: „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, на стойност  528027.00 лв, от които 344263.60 лв. Европейско и 60752.40 лв.

Read More

sm_consulta_mscrm_workshop_front_picture

SM Consulta ще проведе уъркшоп на тема „Дигитално управление на отношенията с пациентите с Microsoft Dynamics CRM 2016“

Екипът на SM Consulta организира уъркшоп на тема: „Дигитално управление на отношенията с пациентите с Microsoft Dynamics CRM 2016“. Уъркшопът е предназначен за: Управители/Собственици на клиники и специализирани кабинети; Лекари, Зъболекари, Дерматолози, Пластични хирурзи, Офталмолози; Маркетинг мениджъри; Мениджъри Бизнес развитие; Специалисти. По време на уъркшопа ще бъдат представени възможностите и приложението на Microsoft Dynamics CRM

Read More

SM_Consulta_Seminar_Software_Production_2016

Представител на SM Consulta ще вземе участие в съвместен семинар, насочен към производствения сектор

Светла Манолова, Управител на SM Consulta ще вземе участие в съвместния семинар „Модерно производство с европейско финансиране“, който е насочен към производствения сектор. Темата на Г-жа Манолова е „Дигитална фабрика с решения на СМ Консулта“. Организатор е ERP Академията, която обединява най-разпознаваемите български компании за бизнес софтуер. Събитието ще се проведе на 14 юни от

Read More