СМ КОНСУЛТА ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, по процедура № BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации”

 

 

Loga_OPIC_for_SMC_website

СМ КОНСУЛТА ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-1.005-0132-C01 „Разработване на система за управление на ресурсите и проектите в проектантска и инженерингова компании“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, процедура: „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, на стойност  528027.00 лв, от които 344263.60 лв. Европейско и 60752.40 лв. национално съфинасиране.

Проектът се изпълнява с партньор ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, от 31.05.2018 г. до 30.11.2019 г.

Общата цел на проекта е разработватване и разпространение на продуктова иновация “Система за управление на ресурсите и проектите в проектанска и инженерингова компании” и повишаване на иновационния капацитет на СМ КОНСУЛТА ЕООД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *