ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Loga_OPIC_for_SMC_website

СМ Консулта ЕООД обявява публична покана с предмет „Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА)” в две Обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Обособена позиция 2 – Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)

 • Публична покана
 • Оферта – ОП 1
 • Методика за оценка ОП 1
 • Техническа спецификация – ОП 1
 • Оферта – ОП 2
 • Методика за оценка ОП 2
 • Техническа спецификация – ОП 2
 • Декларация съгласие подизпълнител
 • Декларация ЕИК
 • Общи условия
 • Проект на договор
 • Гаранция за добро изпълнение
 • Изисквания към офертите
 • Декларация ЗУСЕСФ

Свали документи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *