ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Loga_OPIC_for_SMC_website

СМ Консулта ЕООД обявява публична покана с предмет:

Възлагане на външни услуги по:
– Анализ на бизнес процесите и нормативна уредба при управление на проектантска дейност в Германия и Скандинавия
– Анализ на бизнес процесите при управление на проектантска дейност в България,
в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Възлагане на външни услуги по анализ на бизнес процесите и нормативна уредба при управление на проектантска дейност в Германия и Скандинавия – 1 бр.

Обособена позиция 2: Възлагане на външни услуги по анализ на бизнес процесите при управление на проектантска дейност в България – 1 бр.

 • Публична покана
 • Оферта – ОП 1
 • Методика за оценка ОП 1
 • Техническа спецификация – ОП 1
 • Оферта – ОП 2
 • Методика за оценка ОП 2
 • Техническа спецификация – ОП 2
 • Декларация съгласие подизпълнител
 • Декларация ЕИК
 • Общи условия
 • Проект на договор
 • Гаранция за добро изпълнение
 • Изисквания към офертите
 • Декларация ЗУСЕСФ

Свали документи ОП 1
Свали документи ОП 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *