Производство и инженеринг

Ефективно управление на производството

Предлаганите от СМ Консулта специализирани софтуерни системи осигуряват мощни средства за планиране, управление на производството, анализ и контрол на данни за клиенти, производствени поръчки, продукти, услуги, цени, наличности.

Системите са комплексни информационни решения, които могат да отговорят на специфичните изисквания, свързани с производствените процеси.

Специализираните софтуерни системи за компании с производствена дейност намират успешно приложение в:

  • Електротехническа промишленост
  • Машиностроителна промишленост
  • Мебелна промишленост
  • Хранително вкусова промишленост
  • Автомобилостроене

СМ Консулта предлага специализирани софтуерни системи за компании с производствена дейност. Тези решения дават възможност за обработка на специфични производствени процеси и бизнес практики. Постига се висока степен на ефективност на управление на процесите и ресурсите с гарантиран резултат.