Търговия и дистрибуция

Основната специфика, която характеризира пазара в областта на Търговията и Дистрибуцията, е динамиката.

Именно тя налага използването на софтуерни продукти за оптимизиране на процесите по управление на запасите и складовите наличности, както и за осигуряване на доставката при клиента на точното място, по точно определения начин и в точното време.

СМ Консулта предлага точния софтуер, чрез който всички тези процеси да бъдат управлявани, наблюдавани, координирани и успешно извършвани.