Образование

Отговаряйки на динамичните процеси в образователната програма  и настоящите очаквания  за все по-ефективно управление на учебните заведения, СМ Консулта разработи Автоматизирана Университетска Управленска Система (UMS)

Системата е подходяща за всякакъв вид  образователни институции и учебни заведения.

Тя осигурява оптимизация на дейностите и времето за изпълнението им, чрез създаването на съвременна информационна среда. Автоматизираната информационна система се превръща в предпочитан продукт сред обучаващите организации.