IT и бизнес консултиране

Постигнете бизнес целите си с помощта на нашите бизнес и ИТ консултантски услуги

Подходът на СМ Консулта е насочен към постигането на реални резултати и към качественото взаимодействие с клиента през целия процес на изпълнение.

Екипът е специализиран в управление на ИТ услуги, услуги по внедряване и поддържане на софтуерни продукти за обслужване на бизнес дейността.

Консултантите подпомагат оптимизацията на бизнес процесите, посредством внедряване на най-оптималните решения, съобразени с конкретни бизнес потребности.

СМ Консулта изпълнява комплексни решения за проектиране, изграждане, управление и поддръжка на ИТ системи. Компанията влага експертизата и дългогодишния си опит и залага на най-съвременни продукти и технологии.

Внедряване на ERP системи и  специализирани решения за различни сфери от бизнеса

Проучване на бизнес процесите, изграждане на информационен модел, съобразен с потребностите, миграция на данни , настройка на параметри, обучение на потребителите и консултации.

Поддръжка на системите

Нови версии и модификации на решенията за управление. Обезпечаване прилагането на промени в законодателството. Отдалечена поддръжка чрез хелп деск система за обслужване запитванията от клиенти през Интернет. Обмен на добри практики, идеи и казуси през системата.

Консултантите от СМ Консулта прилагат познанията, опита и уменията си при проектиране и изграждане на индивидуалното ИТ решение за всяка компания, обезпечаващо клиентските бизнес потребности и гарантиращо оптимален резултат.

За гарантиране на най-висок стандарт при обслужване на клиентите си СМ Консулта поддържа партньорство с водещи софтуерни производители – Infor, Microsoft, Epicor, Preactor, както и прилага система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт EN ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005.