Развой

 Доверете се на опитните сертифицирани експерти на СМ Консулта, както във внедряването на съществуващи решения, така и в разработването на специфични такива!

Основните услуги, които СМ Консулта предоставя в областта на софтуерната разработка:

  • Разработка на нови потребителски приложения
  • Доработка на съществуващи бизнес приложения (ERP, CRM, APS)
  • Интеграция между новите и/или съществуващи бизнес приложения (ERP, CRM, APS) със специфично доработване по поръчка
  • Ре-инженеринг на софтуерни системи
  • Quality assurance услуги
  • Непрекъсната поддръжка и предложения за оптимизация