Поддръжка

 СМ Консулта предоставя услуги по поддръжка, отличаващи се с висок професионализъм и отношение към постъпващите запитвания.

Компанията обслужва своите клиенти чрез онлайн портал, чрез който постъпват клиентските казуси и който притежава следните функционалности:

 • Онлайн регистрация на искания за обслужване от клиента с пълно описание на проблема, с възможност за прикачване на файл с допълнителна информация ТУК
 • Пълен достъп на клиентите до информация за текущото състояние на казуса – текущи действия, предприети за разрешаването на проблема
 • Изпращане на известия по имейл на клиента при всяка промяна в статуса на искането за обслужване – регистриран казус, отворен, приключен
 • Автоматично насочване на искането за обслужване към консултант
 • Автоматично следене на времето за реакция и отстраняване на проблемите
 • История на казуси и активностите по тях
 • Документиране на целия процес по поддръжка – от момента на регистрирането на случая, до решаването на всяка отделна заявка
 • Опции за отпечатване на всички документи

Ползи

 • изградена система за обслужване с различни нива на поддръжка
 • проследимост на случаите и работата по тях
 • известяване на клиента при започната/завършена дейност по всяка отделна задача
 • история на случаите по поддръжка с оглед по-доброто разрешаване на бъдещи случаи