Услуги

Решенията, предлагани от СМ Консулта в сектора на Услугите, помагат на клиентите да започнат внедряване тогава, когато имат най-осъзната нужда, да добавят допълнителна стойност за техния бизнес и да се развиват във времето, както и да си осигуряват допълнителни възможности за дейността.
Резултатът е по-кратко време за изпълнение, по-малко инвестиции за поддържане и по-ниска обща цена за придобиване.

Решенията на СМ Консулта спомагат за:

1) Управлението на Услуги:

  • Предоставяне на прозрачност при предоставянето на услугите
  • Управление на ценообразуването и сегментирането на клиентите
  • Постоянен мониторинг на сигурността на системите

2) Привличане и задържане на клиенти:

  • Lead мениджмънт за ефективно увеличаване на потенциалните клиенти
  • Адекватен и бърз отговор на нуждите на клиентите
  • Последователност на търговската тактика/стратегия с оглед на дългосрочно сътрудничество

3) Стимулиране на растежа 

  • Задълбочените анализи и безпрецедентната видимост на всички аспекти на бизнеса дават възможност да се постигнат оперативно съвършенство и водят до увеличение на печалбата и растежа