Caseware IDEA

 

CaseWare IDEA е водещ доставчик на софтуер за анализ и одит на данни и непрекъснат мониторинг.

CaseWare IDEA Inc. e компания за разработка и маркетинг на софтуер с главен офис в Торонто, Канада и R&D лаборатория в Отава, Канада, регионални центрове за продажби  в  САЩ,  Холандия, Китай и  над   40 дистрибуторски партньори, обслужващи 90 страни по света.

IDEA  e софтуерен продукт за анализ и контрол на финансови данни на компания CaseWare IDEA.  IDEA се използва в над 60 страни, основно от  финансови, банкови, застрахователни институции и одиторски фирми.

Предимствата

  • опростяване на работния процес –  увеличава ефективността и ефикасността на процеса на одит,
  • допринася за  постигане на последователност в одита и висока производителност.
  • адаптивна система – лесно се възприема от различните групи потребители – финансови и вътрешни одитори, банкови служители, финансови директори, системни консултанти, преподаватели, контрольори, статистици и професионалисти по информационни технологии.

IDEA осигурява структурирана рамка за извършване на организирани, ефективни и надеждни проверки, които отговарят или надвишават професионални стандарти. Посредством лесната и всеобхватна  методология, се обхваща всеки аспект на анализа на данни от вносител на суровите данни за докладване  и санкциониране  на резултати.

Функционалности:

  •  улеснява автоматизирането на анализа и контрола на данните.
  • позволява обработка на неограничен по обем данни, при това при оптимално за изпълнение време.
  • Поддържа генератор на справки и отчети,
  •  визуализиране на данните в графичен вид.