Финанси и застраховане

 СМ Консулта предоставя бизнес-към-бизнес финансови и застрахователни софтуерни решения. Нашето ноу хау създава стойност за клиента и повишава конкурентоспособността, изграждайки доверие в новите технологии и тяхното пазарно представяне.

Решенията намират своето приложение в дейностите:

  • Финанси и лизинг
  • Капиталови инвестиции
  • Финансиране на дългове
  • Оборотни средства
  • Дялов и частен капитал
  • Частно финансиране
  • Застраховане
  • Управление на активи
  • Съкровищница
  • Управление на пенсионни фондове