Recruitment Module

Recruitment Module - Решението за ефективно управление на човешките ресурси

Recruitment Module е цялостно решение за управление на персонала, базирано на платформата Microsoft Dynamics CRM. Софтуерът предоставя множество възможности за управление на човешките ресурси и е иновативно решение, чрез което се постигат максимални резултати в:
  • Управлението на кандидатстванията
  • Наемането и освобождаването на служителя от длъжност 
  • Управлението на цялостната информация, свързана със служителите – документи, записи и др.
  • Управлението на отсъствията – отпуски, болнични, командировки
Recruitment Module е напълно интегрирано решение с Microsoft Dynamics платформата.  

Recruitment Module се прилага в:

  • Специализираните компании за набиране, наемане или отдаване под наем на персонал
  • Корпоративните HR отдели на различни по вид, големина и дейност компании

Основни ползи от Recruitment Module:

  • От наемането до оценяването – пълен набор от услуги по управление на човешките ресурси в едно единствено софтуерно решение
  • 360° поглед върху кандидатите – умения, история на трудовия опит, образование и придобити квалификации плюс актуална информация за настоящо състояние – оценявания, отпуски, работно време
  • Работа в CRM – ползване на познатата до сега среда за работа

 

Свържете се с нас за демо