Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV)

Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) – Доказано ERP решение за вашия бизнес

Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) e интегрирано ERP (Enterprise Resource Planning) решение, което помага на  малки и средни предприятия да автоматизират и управляват техните продажби, покупки, операции, счетоводство и склад.

Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) e модулно решение с богати функционалности. Решението Ви позволява да стартирате с това от което се нуждаете в момента и лесно да адаптирате решението чрез добавяне на допълнителни функционалности в случай, че Вашите бизнес нужди се променят.

Основни модули:

  • Управление на финанси
  • Продажби, Маркетинг и Сервиз
  • Управление на проекти
  • Управление на веригата на доставките
  • Управление на човешките ресурси
  • Производство

Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) e бързо за внедряване и лесно за използване решение, което Ви помага да оптимизирате Вашите бизнес процеси.