Microsoft Dynamics CRM

Предназначение и обхват на софтуерните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите

Системата за управление на взаимоотношения с клиенти (Customer Relationship Management, CRM) представлява софтуерно приложение, чрез което се автоматизират бизнес процесите, свързани с продажби, маркетинг и реклама, обслужване и поддръжка на взаимоотношенията с клиентите.

Философията на системите от тип CRM е да се улеснят и координират всички действия, които се предприемат в отношенията с клиентите като крайната цел е повишаване на ефективността при продажбите и подобряване на обслужването на клиентите.
Силата на CRM системите е управлението на процесите по комуникация с клиентите (независимо от канала на комуникация – телефонни разговори, имейл, срещи, писма, факсове и т.н.). В тази връзка, трябва да бъде споменато, че CRM системите могат да бъдат разглеждани като системи за управление на взаимоотношенията с партньори. Обхватът им позволява не само управлението на комуникация с клиенти, но и с бизнес партньори като:

 • Търговски партньори
 • Доставчици: комунални услуги, консумативи, верига за доставки и др.
 • Подизпълнители
 • Всички физически и юридически лица с които фирмата има взаимоотношения.
 • CRM системите дават възможност за подробно документиране на целия „жизнен цикъл” на клиента. Всички комуникации на дадена фирма с клиентите, независимо от отдел или точка на контакт, представляват източник на информация. Развиването на доверие в клиентите зависи от постоянната и ефективна комуникация с фирмата. Необходимо е не само събирането на тези данни, но и тяхното целенасочено интегриране.
 • СRM системите управляват и координират действията на отделите в компанията, така че те по-добре да работят съвместно по отделните задачи и проекти. Важен момент е, че в системите от този тип влизат и всички файлове на договори, оферти, протоколи и др. в единна картотека за отделните клиенти.
 • СRM системите се прилагат също и за планиране, реализация и управление на маркетингови кампании.
 • CRM системите също така следят и управляват времетраенето на събитията, с цел заплащането на това време от клиента или с цел оптимизацията на броя на служителите необходими за изпълнението на задачите.
 • Продажби

Разгледайте специално разработените решения на СМ Консулта:

 

SmartSearch_resized

Универсално търсене в Microsoft Dynamics CRM – Смарт решение за търсене!
Смарт решението за търсене за Microsoft Dynamics CRM Ви позволява да търсите във всички CRM прикрепени документи с една заявка и връща резултати в изглед с удобно оформление.

 

 

 

im-human-resources-management_proРешението за ефективно управление на човешки ресурси – Recruitment Module for Dynamics CRM 2013.
Софтуерът предоставя множество възможности за управление на човешките ресурси и е иновативно решение, чрез което се постигат максимални резултати

 

 

 

Microsoft Dynamics CRM използва добре познат MS Office интерфейс и работи в Outlook. Търговците работят в позната среда, която допринася за бързо възприемане на софтуера. Microsoft Dynamics CRM има следните функционалности:

Автоматизиране на търговските процеси

 • автоматизиране и съкращаване на рутинни (ръчни) задачи, в това число прогнозиране, офериране и генериране на потенциални клиенти.
 • Автоматично получаване на е-мейли при настъпване на важни дейности по продажбите;
 • По-висока ефективност на търговския екип – търговците реорганизират работата си чрез инструментите за работни потоци в CRM системата, което води до повишена ефективност. Някои от функционалностите включват пренасочване на проспекти, офериране, автоматично е-мейл известяване, породено от важни събития, автоматично скриптиране на телефонни разговори за улеснение на търговците, както и последващо анализиране;
 • Управление на база данни за продажби – за обособените територии на продажбите се извършва управление и измерване на продажбите по продукт и/или регион. Вградени анализи измерват търговски дейности, съпоставят постигнати резултати и цели, и спомагат за идентифициране на тенденции и потенциални възможности.
 • Microsoft Dynamics CRM поддържа каталог на предлаганите продукти/услуги (имена, описания) и схеми за отстъпки като помага за изготвяне на точни оферти;

Маркетинг
Оптимизирайте разходите за маркетинг с инструменти, които сегментират контакти, генерират повече потенциални клиенти и анализират резултатите!

 • Цялостно планиране на маркетингови кампании – от дефинирането на дейности и задачи до определянето на бюджета, както и планирането на последващи действия. Microsoft Dynamics CRM се грижи за управлението на всички ваши маркетингови кампании
 • Проследяване на продажбите и данни за клиентите – Microsoft Dynamics CRM следи продажбите и съществени характеристики за сегментацията на клиентите, за да добие пълна представа за всички възможни потенциални клиенти, както и съпътстващата комуникация;
 • Интеграция на маркетинговите и търговските процеси – работните потоци на CRM системата автоматично подават информация за потенциални клиенти, проявили интерес към предлаганите продукти, към търговците;
 • Следпродажбено обслужване

Microsoft Dynamics CRM разполага със средства за работа на сервизен център, който спомага за предоставянето на отлично обслужване, намалява оперативните разходи и стимулира задържането на клиентите:

 • Автоматизиране на работния процес – автоматично е-мейл известяване при създаването и затварянето на сервизни задачи, допринася за по-добро обслужване.
 • Пълната история на комуникациите дава възможност за навременна и адекватна реакция относно сервизни запитвания.