Уни-Софт

 

education

СМ Консулта разработи адаптивна университетска система, която да отговаря на динамично променящите се изисквания на образователната система.

Предимства на информационната система:

 • Управлява, контролира и подобрява  цялостния процес на обучение;
 • Създава ефективна информационна среда за управленски и административни дейности;
 • Предоставя иновативни инструменти за ефективна комуникация както между преподаватели и обучаеми, така и с  външни институции;

Функционалности:

 • Планиране, реализация, мониторинг и анализ на административните и учебните процеси;
 • Установяване на единни процедури за въвеждане, съхранение, преработка, търсене и извеждане на различна информация, необходима за бизнес процесите;
 • Създаване на единна електронна среда за управление на бизнес процесите, даваща възможност за ефективна комуникация между звената в учебното заведение и външни институции;
 • Осигуряване на достоверна информация, необходима за оценка на качеството на обучението, дейността на преподавателите и отделните звена на учебното заведение;
 • Управленски справки и анализи;

 

Модули:

 Данни за студенти, докторанти, преподаватели, партньори;

 • Планиране, организиране и управление на кандидат-студентска кампания;
 • Планиране и управление на учебния процес;
 • Административно обслужване на студенти – академични справки, печат на дипломи;
 • Кампании и приеми за общежития и стипендии;
 • Работа с преподавателския състав;
 • Работа с докторанти;
 • Управление на проекти и договори;
 • Финансово управление;
 • Управление на работата с документи;
 • Управленски анализи;
 • Интеграция и взаимодействие със системи за електронно обучение, както и  други системи;

education 2

Приложение на Уни-Софт:

 • Университети;
 • Образователни институции от всякакъв вид;