Preactor APS

Preactor International, част от компанията Siemens, е световен лидер в планиране на производството и софтуерни решения за изготвяне на графици и планове, използвани от широк кръг от фирми. Често интегрирана с ERP, MES и решения за управление на доставките, Preactor предлага революционна технология, която се използва от повече от 4000 малки, средни и големи мултинационални компании, разположени в 70 страни.

Настоящите тенденции в производството са към понижаване на нивата на запасите, с цел да се намалят разходите, в същото време и следване на по-кратки срокове, за да се отговори на търсенето на клиентите.

Предимства

Preactor осигурява интеграцията с приложенията, които служат за административно управление, като например ERP система  с производството.

  • Плановиците могат да реагират по-бързо на промени – софтуерът създава планове, които синхронизират всички поръчки за секунди;
  • Плановиците могат да вземат по-ефективни решения – те могат да идентифицират потенциалните проблеми (причина и ефект) и да ги отстранят, преди те действително да се случат;
  • Фирмите могат да получат системно по-добри резултати – по-добро обслужване на клиентите, намаляване на разходите за инвентаризация, намаляване на времето и повишаване на производителността чрез генериране последователно реализирани графици, които реагират бързо на промените и дават увереност в спазването на обещаните дати на доставка.

Preactor International предоставя доказано решение за планиране на ресурси за изпълнението на мултинационални проекти.

 

preactor-1

 

Функционалност:

Preactor решенията помагат за:

  • Създаване на постижими графици за производство, които отчитат наличност на оборудване, работна ръка, материали и други ограничения.
  • Баланс между ниски нива на запасите, по-кратки срокове и по-добри времена за доставки
  • Осъзнаване влиянието на аварии, недостиг на материали и въпроси, свързани с човешките ресурси, върху производствения процес и осигуряване на бърза реакция, за да се защитят доставките за ключови клиенти.

Ключов елемент на Preactor е, че решенията могат да бъдат инсталирани веднага в готов вид, но също така могат да бъдат и персонализирани и конфигурирани, когато е необходимо, без да се нарушава основния код. Това е  важен въпрос, когато става въпрос за бъдещи версии и техническа поддръжка.  Preactor е предназначен също така за интеграция с друг софтуер, като ERP, MES, приложения за събиране на данни, прогнози, планиране и търсене.

preactor-2

Индустрии:

all industries

Кратко ревю на Preactor APS: