Epicor iScala ERP

 

Epicor iScala  ERP е интегрирана управленска информационна система, която планира и управлява ресурсите на компанията и позволява да се постигне цялостна координация с клиентите, доставчиците и бизнес партньорите.

Epicor iScala ERP е модулно решение, което интегрира основните бизнес процеси в една компания.

С многобройните си приложения, отразяващи спецификата на различни бизнес модели и гъвкавост при интеграция с други вертикални решения, Epicor iScala ERP е подходящият управленски софтуер за компании в сферата на производството, услугите, дистрибуцията и продажбите, работещи в различни сектори:

 • Машиностроене и уредостроене
 • Индустриален инженеринг и автоматизация
 • Химически продукти
 • Мебелна индустрия
 • Текстилна и шивашка индустиря
 • Хранително-вкусова индустрия
 • Фармация и козметика
 • Земеделие и земеделски продукти
 • Tуризъм и управление на хотелски комплекси
 • Консултанстки компании, одиторски и сертифициращи организации
 • Медицински услуги и здравеопазване и др.

epicor module picture

Предимствата на система Epicor iScala ERP ще подобрят и улеснят ежедневната Ви работа като същевременно ще Ви помогнат да взимате информирани управленски решения:

 • намалено време за внедряване,
 • лесна настройка според изискванията на клиента,
 • лекота при работа и интуитивен потребителски интерфейс,
 • професионализмът на нашите експерти,
 • надеждната и навременна локална поддръжка,

В България система iScala има над 50 внедрявания, като сред тях са както големи международни фирми, така и български фирми с международно участие и компании с българска собственост.

Epicor iScala ERP е изцяло параметризирана система, с възможност за настройка към изискванията и практиката на всеки клиент.

Epicor iScala ERP е изцяло локализирана на български език и отговаря както на изискванията на българското законодателство, така и на международните счетоводни стандарти.