Infor ERP LN

 

Infor е третата по големина в света компания – доставчик на бизнес приложения и услуги, спомагайки средни и големи предприятия в различни отрасли на промишлеността да подобрят дейността и растежа си.

Предимства

Infor LN:

 • е най-добрoто в този клас глобално ERP решение, което осигурява гъвкавост и бързо възвръщане на стойността
 • разработено на база над 25 години производствен опит.
 • предлага най-добрите в класа възможности за управление на глобалните финанси, веригата за доставки, производство, проекти и управление на жизнения цикъл на услугите.
 • дава възможност на цялата организация да ползва потребителски опит от следващото поколение

Infor LN съчетава богати специализирани функционалности за индустрията, разработени в продължение на много години  в най-добрите производствени компании в света с високо производителни нови технологии, включително поддръжка за мобилни устройства и социални мрежи.

Функции

 • Стандартизиране на процесите чрез използване на доказани в индустрията най-добри практики

Решението Infor LN предоставя най-добри практики, свързани с производството, за стандартизиране на системи, информация и процеси – в стандартен софтуерен продукт. Докато други ERP системи приемат универсалния подход към компаниите, Infor LN е решение, специално разработено за целите на прилагане на най-добрите практики в индустрията – промишленото производство на оборудване, автомобилостроенето, високите технологии, космическите изследвания и отбраната, разпределение и управление на услугите. Infor LN отговаря на специфичните изисквания на бизнеса със стандартни средства.

С помощта на най-добрите практики в Infor LN не се налага разработването на специфични функционалности и могат да се ползват множество иновации в съответната област. В допълнение Infor LN се адаптира бързо към променящите се бизнес нужди, предлага Infor Ming.le – функционалност, която носи посланието на социалните мрежи за ERP, подпомага  потребителите да си сътрудничат бързо, за да решават всеки проблем.

За да отговори на бизнес нуждите извън ползваната ERP система,  Infor ION е нова технология, която свързва Infor LN с много други приложения, които могат да се справят с всеки бизнес проблем.

 • Съвършенство при изпълнение на оперативни задачи

Infor LN поддържа всички критични бизнес процеси, но осигурява на потребителите опит, който предоставя необходимото познание за справяне с всяко бизнес предизвикателство.

 • Увереност с глобална финансова прозрачност

С Infor LN може да се получи в реално време интегриран поглед върху финансите в бизнеса, така че да се предскажат финансовите резултати с точност. Налични са инструменти за съответствие с променящите се международни счетоводни стандарти, като например US GAAP, IFRS и IAS. Има възможност за създаване на финансови отчети, които отговарят на стандартите, като например XBRL и създаване на отчети за управление, които да помогнат вземането на бизнес решения с увереност.

 • Създаване на икономични и гъвкави вериги за доставка.

Интегриране на мрежата от доставчици с разширени възможности за съвместна работа във веригата за доставки, които включват запаси, управлявани от доставчик – vendor managed inventory (VMI), консигнация, Kanban, just in time (JIT), и supply in line sequence (SILS). Подобряването на производителността на доставките и по-ниските разходи за изпълнението им, включват богати възможности за управление на склад и товари, управление на площи, услуги с добавена стойност, крос докинг и директна доставка на материалите.

 • Водещи производствени възможности

Infor LN прилага lean инициативи и контрол върху операциите, изпълнявани от подизпълнителите. Infor LN прави плавен прехода от make-to-stock (MTS) към a make-to-order (MTO) стратегията за поръчки и производство на нестандартни изделия според реалното търсене на клиентите.

Предоставя се уникалната експертиза на Infor в конфигурирането по поръчка – configure-to-order (CTO),  асемблиране по поръчка – assemble-to-order (ATO) и инженеринг по поръчка – engineer-to-order (ETO). Предоставя се функционалност за конфигуриране на продукти, за да се отговори на индивидуалните изисквания на клиентите, управлението на сложни процеси за стратегии за сглобяване по поръчка, инженеринг по поръчка и производство, базирано на проекти, интегриран дизайн и инженеринг на продукти.

 • Управление на сложни проекти.

Управление на проекти със сложни договорни условия за плащане, продължителни във времето за изпълнение, специфични изисквания за качество, както и такси и неустойки по изпълнението на доставките. Infor LN предоставя разширени възможности за управление на жизнения цикъл на проектите, компаниите могат да интегрират управлението на проекти с управлението на клиенти; проектиране и инженеринг; снабдяване и доставка; производството и логистиката; поддръжка, ремонт и поддръжка (MRO); финанси.

Управлява се жизнения цикъл на продукта и се постига пълна прозрачност на разходите във всички проектни дейности в единна интегрирана система.

 • Ориентиран към услуги бизнес модел.

Много компании правят преход от продуктова ориентация към ориентирани към услуги бизнес модели. Качеството на услугите се осигурява в Infor LN като се използват модерни възможности за управление на услуги, включително договори за сервиз, кол център операции, функционалности за ремонт в депа.

 • Управление на сложни операции.

Infor LN предлага архитектура и цялостна поддръжка на мулти-сайт и мулти-компании, споделени услуги между компании. Решението разполага с локализации за 42 страни и поддръжка на множество езици.

four quadrants

Индустрии

 • Аеронавтика и отбрана
 • Автомобилна
 • Индустриални машини и оборудване
 • Високи технологии и електроника
 • Индустриално производство
 • Дистрибуция

Infor обхваща 12 основни индустрии и предлага микро-вертикална функционалност за управление на бизнес процеси, което премахва необходимостта от скъпи персонализации.

 • 73 000 Клиенти
 • 200 + страни и територии
 • 19 от 20-те най-големи компании в аеронавтиката
 • 10 от топ 10 от високотехнологичните компании
 • 10 от най-добрите 10 фармацевтични компании
 • 20 от 20-те най-големи автомобилни доставчици